ВУЗ ШАГ
 

Долинський КДНЗ № 5 "Ружечка"

 

Методична робота

 

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів в закладі здійснюється  методична робота.

 

        Коренкова Т.Є. ,

вихователь – методист КДНЗ №5 « Ружечка»    Долинської міської ради  Кіровоградської області.

 

ОСОБЛИВОСТІ   ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ В   ДНЗ

 В оновленому Базовому компоненті  дошкільної освіти говориться: «Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства.»

 Сьогодні  дошкільний  навчальний заклад  повинен стати  таким суспільним  освітнім та виховним середовищем, яке  забезпечить  гармонійний розвиток дитини, сприятиме збереженню її здоров’я,   успішній соціалізації,  максимальному  розвитку потенціалу кожної  особистості.

 Ми маємо не  тільки збагачувати знання  вихованців необхідною якісною інформацією,  а й  допомагати їм реалізувати свій природний потенціал, створювати  умови  для  активної самореалізації дошкільника   у різних видах  навчально – пізнавальної діяльності.

Тому надзвичайно актуальною є   концепція інноваційного освітнього проекту «Створення науково  - методичних засад формування у дітей навчально- дослідницьких  умінь», адже  включення в освітнє середовище ДНЗ навчально – дослідницької діяльності  є ефективним   засобом   для  отримання дитиною  системи нових знань та переведенню   способів та результатів навчально –дослідницьких  дій у власний досвід.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.04.2012р. №476 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження інноваційного освітнього проекту  в навчальних закладах України у травні 2012 року  на базі  Долинського ДНЗ №5 «Ружечка»  розпочато впровадження  проекту.

 

 

В закладі сформовано творчу групу для реалізації  завдань дослідно – експериментальної роботи. Педагоги стали активними  учасниками Всеукраїнських науково – практичних конференцій та майстер – класів з проблеми. Все це сприяло підвищенню фахової майстерності вихователів.

 Крім того велика увага приділяється  створенню необхідного  розвивального середовища. В ДНЗ упорядковано міні – лабораторію, в якій маленькі дослідники   вчаться пізнавати світ , що їх оточує,  використовуючи методи, які є близькими до тих, якими послуговується наука.   Тут є спеціальні шафи та столи, різні ємності   для здійснення експериментування, придбані мікроскопи.

  Сама атмосфера лабораторії, наявність необхідного для експериментування обладнання, спеціального одягу  робить малят відповідальнішими та вмотивовує до розв’язання різного роду проблемних питань.

Цілком зрозуміло, що   організація  навчально –дослідницької  діяльності в ДНЗ   має  свої особливості. Адже формування  у  дошкільників навчально –дослідницьких   умінь  має   відповідати  принципу науковості, тобто   реалізовуватись через наукове  розуміння суті понять, явищ  об’єктивної реальності. 

Разом з тим   все має відповідати принципу доступності для дітей.   Ми намагаємося  оптимально використовувати можливості  кожного віку для повноцінного розвитку  дитини. Педагоги під час   добору, групування навчального матеріалу  враховують вікові особливості  дітей, пам’ятають про те, що  зміст завдань повинен перебувати в зоні ближнього розвитку та  правил послідовності: від простого до складного, від нижчого до вищого, від відомого до невідомого, від легкого до важкого. 
     Саме це сприяє активізації  роздумів дошкільників,   розвитку мислення. Тому   педагоги дошкільного закладу намагаються  ретельно  готуватися до проведення будь –якого виду навчально – дослідницької діяльності, логічно правильно продумати свою діяльність та діяльність вихованців, методично її забезпечити, щоб допомогти дітям складне  зробити простим, незрозуміле  - зрозумілим.  

Велику увагу приділяють  позитивній  мотивації діяльності, адже саме від цього  залежить  розвиток пізнавальної активності, досягнення об’єктивних результатів та й, взагалі, успіх навчання.

Надзвичайно важливим є принцип навчального співробітництва у процесі формування в дітей  навчально – дослідницьких умінь, адже саме він має забезпечити активність  вихованців. Для  педагогів важливо  визнавати    дошкільника активним  суб’єктом навчального процесу зі своїм власним  досвідом та особливим сприйняттям світу.  Ми намагаємося  створити всі умови для того,  щоб дитина зрозуміла, що вона має  право на власний вибір, прийняття самостійного рішення, тільки тоді вона не буде боятися висловлювати свої гіпотези  стосовно дослідницьких завдань, вільно обмінюватися думками з однолітками та педагогом  тільки тоді   спільна діяльність буде ефективною.

 Звичайно, ця діяльність вимагає від вихователів високого рівня педагогічної майстерності, відкритості, вміння співпрацювати з дошкільниками,  мотивувати їх до  роботи та  сприяти формуванню  навчально – дослідницьких умінь.

 

 

9-10 квітня 2014 року на базі лабораторного комплексу Національного центру «Мала академія наук України» «МАНлаб», комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та Черкаської гімназія № 9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь».

            Проведення конференції здійснювалося в очно-дистанційному форматі. Завдяки використанню дистанційної платформи відбувся відеозв’язок між трьома науково-педагогічними аудиторіями, які працювали в Києві, Кіровограді та Черкасах.

  У науково-практичній конференції взяли участь представники Національного центру «Мала академія наук України», науковці, викладачі і вчителі. Робота конференції складалися з двох частин: пленарного засідання та роботи секцій. Секції працювали за такими напрямами:

СЕКЦІЯ 1. Навчально-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь.

СЕКЦІЯ 2. Навчально-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь.

СЕКЦІЯ 3. Навчально-дослідницька діяльність дітей підліткового віку: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь.

Відкрив конференцію Бик Адам Сергійович, заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент.

Проблематика доповідей була досить широкою. Ґрунтовні доповіді оголосили  співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Національного центру «Мала академія наук України», Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», зокрема:

Навчально-дослідницькі уміння: сутність та особливості формування (Чернецька Тетяна Іванівна, докторант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент); Про дистанційний доступ до навчально-дослідницьких завдань (Чернецький Ігор Станіславович, завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук); Онтологічний журнал - функціональне ядро інформаційної системи підтримки екологічних досліджень учнів (Попова Марина Андріївна, науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук України»); Лінгвістичні корпуси – інструмент інформаційного забезпечення навчального процесу (Комова Олена Борисівна, молодший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України»); Дослідницьке навчання як спосіб накопичення досвіду власної дослідницької діяльності (Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки обдарованості та міжнародної співпраці, Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук); Формування навчально-дослідницьких умінь учнів: системний підхід (Голодюк Лариса Степанівна, заступник директора з науково-методичної діяльності комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент); Дослідницька діяльність як один із шляхів зацікавлення учнів художнім твором (Небеленчук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії та методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук); Особливості організації навчально-дослідницької діяльності дітей під час дослідження топонімії (Вікторіна Олена Миколаївна, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат філологічних наук); Урбаністичні міфи Кіровограда і наукове пізнання (Митрофаненко Юрій Станіславович, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних наук).

Практичні аспекти щодо формування навчально-дослідницьких умінь дітей представили у своїх виступах: Особливості організації з учнями гімназії літньої навчально-дослідницької діяльності (Поль Олена Вікторівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаської гімназії № 9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області); Здійснення психолого-педагогічного супроводу дослідно-експериментальної діяльності у дошкільному навчальному закладі (Коваленко Алла Сергіївна, завідувач дошкільного навчального закладу № 23 «Чипполіно» Смілянської міської ради Черкаської області); Навчально-дослідницька діяльність на уроках природознавства та фізики як ефективний засіб реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики в основній школі (Бузько Вікторія Леонідівна, учитель фізики комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»); Навчально-дослідницька діяльність учнів: навчання шкільному курсу фізики (Ласкурик Павло Васильович, учитель фізики навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області).

Учасники заключного пленарного засідання ухвалили:

  1. Всеукраїнська науково-практичної конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь» пройшла на високому науковому й організаційному рівнях.
  2. Основне завдання конференції виконано в повному обсязі.
  3. Рекомендувати до друку в науковому виданні «Наукові записки Малої академії наук України» (м. Київ)  подані статті та найкращі доповіді, які було проголошено на конференції.